Internet

Curiositats o tot allò que hagi descobert algú a Internet.

Webs multilingües i navegadors en català

Tot i que ja fa anys que podem gaudir de navegadors amb la interfície traduïda al català, la veritat és que tinc la impressió que encara hi ha molts usuaris que potencialment podrien voler utilitzar-los que continuen amb versions en altres idiomes. De fet, dels diferents llocs web dels quals disposo estadístiques (que són de continguts majoritàriament catalans), la primera llengua de visita és l'espanyol, sovint amb escreix.

Fer comprovacions amb múltiples versions de l'Internet Explorer


Malauradament avui en dia cal comprovar el lloc web que dissenyem en molts navegadors. Això passarà fins que hi hagi un major respecte als estàndards de la xarxa, amb el compliment dels quals podríem dedicar més temps a escriure codi pròpiament que no estrictament hacks i pedaços específics per a un o altre navegador.

Fàcil configuració de Gmail i .Mac al Thunderbird 2

Una de les novetats més útils que inclourà el nou Thunderbird 2 és la possibilitat de configurar de forma senzilla un compte de Gmail i .Mac (en les versions de Mac OS X). Només amb uns pocs clics des de Fitxer > Nou > Compte... , es pot tenir a punt aquests comptes sense haver de configurar-ho manualment especificant els ports i servidors pertinents.

Pàgines

Subscribe to RSS - Internet