Wiki comunitari del Firefox/Mozilla

De la mateixa manera que el wiki de desenvolupament de Mozilla, des d'SpreadFirefox es va anunciar un wiki comunitari. Aquest wiki està enfocat primordialment a la promoció i màrqueting dels productes Mozilla.
A la secció de material internacional, hi he afegit una referència a les pastilles i tires de promoció del Firefox en català.

Minimitzats cap a la safata

Molta gent demana utilitats per a minimitzar a la safata els seus programes Mozilla preferits i que així no facin nosa a l'escriptori; o bé que quedin en un segon pla i, per exemple, permetin avisar-los quan les alarmes que puguin tenir configurades amb el Sunbird o el Calendar s'activin.
Per al Mozilla, Firefox i Thunderbird tenim el Minimizetotray, que està traduïda al català i que pot instal·lar-se com qualsevol extensió.

Pàgines

Subscribe to Front page feed