Google en català o Google en espanyol / català?

Un es fa aquesta pregunta quan fa habitualment una cerca amb Google.
Partim de la següent situació, tenim configurada, mitjançant una galeta o un paràmetre de l'adreça URL (hl=ca), la interfície en català; o bé com és possible de fa un temps amb Google, si tenim definida la capçalera Accept-language amb el català com a primera llengua. Aquesta darrera seria la configuració per defecte de, per exemple, un perfil nou d'una versió recent del Firefox en català.
Ara només cal que fem proves.

A continuació enganxo unes quantes cerques amb paraules d'ús comu entre llengües i no específica de cap (hi incorporen l'hl=ca si no tinguéssiu el navegador adequadament configurat): Creative Commons, Mozilla, KDE. Les darreres eren del camp del programari lliure, per això ho provo a l'atzar ara amb unes altres dues, per exemple: Malaria o Mar.
Com podem veure, en els primers llocs dels resultats coexisteixen entrades de llocs en català i castellà, i a continuació en altres llengües, semblaria que per importància en funció del que podria ser, per exemple, el PageRank.
En moltes ocasions, si no totes gairebé, les entrades en castellà precedeixen a les catalanes. És molt habitual amb la Wikipedia en espanyol, quedant la catalana sovint molt enrere, fins i tot pàgines enrere. És bastant cridaner el cas de Creative Commons, on les «delegacions» sud-americanes apareixen primer que la de Catalunya mateix. Difícilment un catalanoparlant crec que accediria per defecte a aquestes abans de la catalana.
Aquest binomi no sembla existir amb altres llengües, i el criteri és primer la llengua definida a la interfície conjuntament amb la «importància» general de les pàgines. Bé, m'equivoco, passa amb altres llengües, en concret amb el gallec i l'èuscar, que es troben juntament amb el català com a opcions al portal Google Espanya. Com ja ens ho podríem haver imaginat, si les cerques es fan en castellà no passa el mateix i impera el mateix criteri que amb la resta de llengües.

Aquest comportament, sigui fet per ignorància, amb presumpta bona intenció o sota pressió del Regne d'Espanya (al cap i a la fi, si Xina fot canya, perquè no ho hauria de poder fer també Espanya només lleugerament amb quelcom com això) sembla voler refermar la impressió que la llengua catalana (i la basca i gallega – deixant de banda el tema gallec-portuguès –) han de ser necessàriament de segona i supeditades a la cultura en castellà. De fet, com tots sabem, el problema no és la llengua en si, sinó els continguts que s'escriuen amb una o altra, i les persones i comunitats que s'hi expressen en cada una.
Cal valorar fins a quin nivell això està afectant als costums de cerca a Internet, i del que se'n segueix en la creació d'opinió i coneixement, dels usuaris que utilitzen programari en català. Aquells que no n'utilitzen en català, ja podeu veure el panorama…
Fàcilment, aquells que desitgem una societat del coneixement catalana madura, crec que podem veure la necessitat que el català tingui el mateix tracte que la resta de llengües i no se'ns imposi en el món d'Internet, com en cap altre, la submissió a cap altra comunitat. De la mateixa manera que l'usuari pot triar la llengua preferida de les pàgines web d'acord amb un ordre de prioritat, les cerques de Google podrien seguir aqueix mateix criteri si s'escau, però mai forçar a l'usuari com està passant també amb la redirecció forçosa a Google.es i de la qual també es veu afectat el mateix Firefox.
Des d'ací esperonaria que els lectors interessats en aquest tema provin diferents cerques en diferents camps, i si pot ser, documentar-ho amb altres cercadors i tot. Per exemple, amb Yahoo! en català, Yahoo! España i Yahoo! France, em sembla que la llengua no és tan preferent en la posició dels resultats com en el Google, i no em sembla haver-hi detectat aquest binomi català / espanyol.
Amb prou informació, crec que seria interessant organitzar-ho per a mirar de trametre aquesta reclamació formalment a Google.

Gent com la del mirall Google Països Catalans, davant d'això, ha optat per forçar la llengua en anglès (amb hl=en). Personalment no crec que sigui la solució perquè, no és que deixi fora de les primeres posicions als llocs en castellà, sinó també, de fet, als que són en català; amb preeminència llavors pels llocs web en anglès, que a més, tenen sovint una major puntuació per referència i exposició en el criteri no lingüístic. Amb això, amb mots que poden ser emprats en moltes llengües, es fa necessari l'addició de més termes; per exemple, «Firefox català» per a poder trobar els resultats que en principi podrien interessar més a un catalanoparlant. O com alternativa, recórrer quan es prefereixi, a restringir la cerca per llengua (pràctica que a vegades no ens pot interessar).

Com a darrer comentari, m'ha semblat comprovar que trobem el mateix comportament a l'estat francès que a l'espanyol, on es discrimina específicament cap a Google Espanya. Seria interessant que més gent ho comprovés també arreu del món, especialment on hi hagi versions de Google regionals, encara que utilitzin google.com aparentment.