Recursos per a la millora del català dels nous parlants

De ben segur que la majoria dels nous catalanoparlants tenen com a llengua materna el castellà i, per tant, com passa de fet amb els mateixos parlants natius al sud de l'Albera, cal que tinguin presents els habituals barbarismes provinents del castellà. Hi ha un munt d'obres de referència sobre la temàtica a biblioteques i llibreries, com també cursos d'aprenentatge a la xarxa adreçats especialment a aquest públic.

Tot i així, aquest no és actualment l'únic grup lingüístic immigrant amb presència significativa al país; per exemple, només a Catalunya es parlen actualment més de 300 llengües. Per aquest motiu, semblaria que a l'àmbit de l'educació s'intenta proporcionar el material necessari per a tractar aquesta diversitat. En aquesta línia, fa un parell de dies vaig trobar una col·lecció de llibres que publica el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya: Llengua, immigració i ensenyament del català.
Fent un ràpid cop d'ull, em semblen obres excel·lents; però seria interessant conèixer si a l'hora de la veritat han pogut ser útils per al professorat de llocs especialment complicats com l'àrea metropolitana de Barcelona, on algunes aules públiques acullen mainada de cultures molt diferents, i que sovint supera amb escreix en nombre aquella que té com a llengua habitual el català.