european union

Nous estats i dependència energètica

Resseguint un fil de fòrum de Racó em trobo la referència a un interessant article del Finantial Times on es defensa els avantatges dels nous estats naixents per a llurs ciutadans. Ho demostrarien alguns índexs de competitivitat, i s'evidencia en aspectes com l'educació, on com s'ha difòs profusament a la premsa recement, precisament nosaltres estem a la cua europea.

Subscribe to RSS - european union