Nous estats i dependència energètica

Resseguint un fil de fòrum de Racó em trobo la referència a un interessant article del Finantial Times on es defensa els avantatges dels nous estats naixents per a llurs ciutadans. Ho demostrarien alguns índexs de competitivitat, i s'evidencia en aspectes com l'educació, on com s'ha difòs profusament a la premsa recement, precisament nosaltres estem a la cua europea.
Deslliurar-nos d'Espanya i França, que condicionen negativament el progrés del país, és quelcom que argumenten pràcticament de forma diària més de 500 blocaires. De totes maneres, cada dia és més important que anem discutint en com s'ha de configurar aquest estat propi perquè sigui motiu de cita positiva ens els anàlisis internacionals i no simplement una reptició a menor escola del model especulatiu espanyol, essent especialment conscients que aqueix model - com demostren les nostres ciutats i costes - està potser més implantat ací que no pas a Castella precisament.
En aquest punt hi té un paper fonamental els recursos energètics, del qual l'Accent d'aquesta quinzena en dedica un article on s'esmenta l'elevada dependència dels Països Catalans pel que fa al subministrament extern. De fet, malauradament la producció energètica pròpia més significativa és la nuclear, i si bé recentment hi ha hagut certes veus que han defensat fèrriament la seua recuperació, molts altres experts la desaconsellen no només pels riscos ben reals presents i futurs, sinó per la gran despesa associada en manteniment i gestió de residus. Una conseqüència d'això darrer podria ser segurament l'accident produït a Vandellós I i les constants alarmes a Cofrents.
Tot i aquesta dependència energètica, cal posar-ho en context, i no és quelcom que només afecti només al nostre país, sinó que els mateixos estats europeus en global ho comparteixen, essent especialment deficitari el Regne d'Espanya, i proper a ser l'excepció que confirma la regla pràcticament només ho és el Regne Unit.

En definitiva, en aquest context global d'interdepèndència, els catalans com la resta d'europeus tenim el repte de garantir la nostra «sobirania energètica», i com he recolzat altres vegades, personalment apostaria per acostar la nostra producció energètica i alhora fer-ho d'una forma més neta possible.

Enllaços

Enllaços addicionals
A l'àmbit europeu, la comissió europea vol afavorir el comerç i transport energètic intraestatal i aquí es troba precisament el projecte de la MAT. Al respecte, en destacaria:

  • El Mont. Bloc amb informació de seguiment de la campanya dels municipis contra el projecte d'alta tensió.
  • Plataforma NO a la MAT. On ara es demana arribar a les 20.000 signatures.

Commenting on this Blog entry is closed.