Fitxers imprescindibles per al vostre lloc web (i amb el Drupal)

En un interessant article d'IBM (vist a Sentido Web), s'explica quins són alguns dels «fitxers imprescindibles» que caldria que tingués qualsevol lloc web. A continuació els detallo succintament:

  • 404.html: per a mostrar un missatge d'error de pàgina no trobada. Quelcom més habitual del que podria semblar.
  • index.html (i index.htm o index.cgi): encara que no sigui l'inici del vostre lloc web (p.ex. index.php) és convenient que existeixin aquests fitxers que hi redireccionin.
  • about.html: ha de contenir un resum sobre el contingut i el motiu del lloc web
  • contact.html: ha de ser el portal per facilitar els mitjans de contacte amb qui hi ha darrere. Poden trobar-s'hi adreces de correu, de missatgeria instantània, fax, telèfon, etc.
  • copyright.html: des d'ací es detalla quina és la llicència que s'aplica als continguts que es poden trobar al web.
  • privacy.html: quan s'apliqui, si s'obté informació dels usuaris o visitants, com es tractarà.
  • security.html: igualment, si hi ha punts que podrien preocupar a l'usuari respecte a la seguretat del procés (ex.: recollida de dades), allà s'hi tractaran.
  • index.rss: seria una drecera per al canal web que hi pugui haver.
  • robots.txt i sitemaps: regulen la indexació dels continguts del lloc web per part dels cercadors.

Per poder complir aquests requirements des de Drupal, ens caldrà crear uns quans fitxers html manualment i potser jugar amb alguns enllaços simbòlics. En tot cas, també hi ha formes de tractar els punts més complexos. Per exemplem, per al clàssic error 404 de pàgina no trobada, un mòdul de Drupal ofereix una elegant solució en comptes de l'habitual missatge d'error de pàgina no trobada que omple els registres del Drupal; es tracta de search404. Amb aquest, sempre que s'introdueixi un URL equivocat dins de l'espai de Drupal --en aquest mateix domini actualment sota http://www.cau.cat/blog/--, se cercarà la pàgina o pàgines que poden coincidir amb el terme incorrecte dins del lloc web. Per exemple, si escriviu http://www.cau.cat/blog/sexe, en no haver-hi ara cap node amb aqueix nom, se cercaran aquells on hi hagi aparegut el terme.

Pel que fa al fitxer robots.txt, aquest CMS comença a incorporar-lo per defecte en les versions 5.x. És possible igualment crear-lo en versions anteriors adaptant-ho a les diferències. Per a això, cal tenir present si s'estan utilitzant URL netes.

Finalment, respecte als sitemaps, Drupal també té un mòdul per a crear-ne automàticament i ajustar-ne llurs continguts d'acord amb la rellevància o antiguitat sota el nom de /gsitemap, o ?q=gsitemap si no s'utilitzen URL netes. Per a afavorir que ho llegeixi Google, podem utilitzar les seues eines, i apart també podem fer-ne referència al fitxer robots.txt que tinguem.

Enllaços