Windows 7 i la tria de navegadors (browser ballot)

De fa força temps, la Comissió Europea està perseguint a Microsoft en motiu de la seua posició de monopoli, en tant que limitaria la competència de navegadors oferint l'Internet Explorer per defecte en el sistema operatiu. Amb la imminent sortida del Windows 7, avui mateix de fet, s'hi ha volgut posar remei.

Finalment, l'opció que sembla que se seguirà serà oferir a l'usuari, en connectar-se per primera vegada a Internet*, una selecció de diferents navegadors (browser ballot en anglès). No queda molt clar quina serà la llista dels navegadors inclosos, es parla de 12, però molt possiblement només n'hi haurà un per proveïdor. Per tant, podríem trobar-hi dos navegadors Gecko, com ara el Firefox i el Flock, però no el SeaMonkey, perquè aquest darrer es tracta d'una marca de registrada de Mozilla, com també ho és el Firefox.

Hi ha hagut cert rebombori sobre si la pantalla que oferirà la tria es trobarà en el propi navegador Internet Explorer 8 ja instal·lat, o bé si finalment serà una aplicació apart que es connecta a Internet - i llavors l'Internet Explorer seria un navegador més a la llista i no vindria instal·lat tampoc per defecte. Les darreres captures, per això, farien pensar que sí hi vindrà instal·lat.

Pel que fa a l'usuari catalanoparlant, el llançament d'aquesta nova versió del sistema operatiu de Microsoft és una altra gerra d'aigua freda, perquè el català encara s'hi considera una llengua de segona i només es proporcionarà un pedaç (caldrà veure'n la qualitat) d'aquí a un temps per determinar (tot i que semblaria que ja aquest mateix mes).

Serà interessant veure la instal·lació del Windows 7 per verificar si l'usuari catalanoparlant mitjà, aquell poc avesat tècnicament, podrà acabar seleccionant un navegador en català d'aqueixa llista que s'ofereix. La llengua de la tria segurament vindrà determinada per l'idioma definit a la instal·lació, i en tot cas, d'acord amb les captures, només es ressaltaran addicionalment aquelles llengües oficials de les pàgines de la Unió Europea. Paradoxalment si es vol, el català en l'àmbit informàtic es troba molt millor que algunes d'aquestes llengües oficials (és el cas del gaèlic o el maltès, per exemple).

Actualització: Molt possiblement el browser ballot s'activarà a través del Windows Update, i per tant amb l'Internet Explorer 8 ja instal·lat, a tots els usuaris europeus. No s'espera que sigui fins l'any que ve.

Browser ballot

Comments

No crec que la guerra dels navegadors sigui la millor manera de trencar el comportament monopolístic de Microsoft, crec que seria molt millor actuar sobre els formats:
A tots els tràmits oficials, institucions i empreses dependents de la Administració, només autoritzar formats que al menys tinguin públiques totes les seves especificacions (cas de existir, naturalment)
En totes les compres de l'Administració evitar els programes que per defecte, i és important el punt, no emprin un format obert.
Amb tot això, per exemple, Microsoft hauria de fer una de dues coses que no li agrada gens: o publicar les especificacions totals dels seus formats, o modificar els seus programes per fer que el format per defecte no fos el seu.
Al menys a mi això em facilitaria la vida.
Altra punt, podria ser la obligació d'especificar de manera destacada a la propaganda, per exemple en serveis bancaris, botigues online o aparells electrònics variats, la nota "NOMÉS FUNCIONA AMB PROGRAMARI PROPIETARI QUE VOSTÈ HAURÀ DE COMPRAR A PART", o quelcom similar.

:((
Bona tarda amics.
Es la primera vegada que participo en aquest blog, però la temptació ha estat massa forta.
El Ziol suggereix que es faci obligatori l'us del progamari amb codi obert. Doncs tinc una anècdota molt ilustradora de la sensibilitat de l'administració catalana:
La meva dona ha participat en la darrera oposició d'administratius de l'ICS (Institut Català de la Salut), i m'he quedat de pedra, en veure el temari ofimàtic. Bàsicament tractaba del MS Windows + MS Office complert. Ademés, l'examen plè d'exemples amb captures en castellà. Aquest temari, ha fet que la meva dona (que habitualment fa servir el OpenOffice) hagi tingut que fer una considerable despesa en la compra del MS Office i un curs en una acadèmia, per apendre les particularitats (a nivell d'examen) d'aquest programari.
Es evident que qui decideix el nom del programari, está SUCANT (Això explicaria la qüestió de que sigui MS). Però un exàmen en català (demanen el nivell C) sobre un programa en castellà, no te cap explicació (Ni sucant). Només fan plorar de vergonya quan veig una publicitat de foment d'ús del catala entre els catalans.
Per si algú de l'administració catalana, veu aquest post, HI HA PROGRAMARI OFIMÀTIC LLIURE, GRATUÏT I CATALÁ!
Tot plegat es per llogar-hi cadires.

Bé, tenía ganes d'explicar-ho.
Bon any a tots!(a l'administració també)
Robert

It will be interesting to see the installation of Windows 7 to verify whether the user Catalan-medium, low hardened that technically, you can finish in Catalan selecting a browser from this list that is offered. The language of choice probably will be determined by the language defined in the installation, and in any case, according to the catch, only highlighted those additional official languages of the pages of the European Union. Paradoxically, if desired, Catalan in the area of computers is much better than some of the official languages (in the case of gaèlic or Maltese, for example).

[...] adonat de l'aparició d'una pantalla que parla sobre la tria de navegadors. Precisament ja en vaig avançar quelcom vagament fa uns [...]