Web 2.0 i ciència

A través de Nodalpoint descobreixo unes presentacions de l'EMBL sobre l'ús de les eines de l'anomenada Web 2.0 en la recerca científica.

En la primera presentació s'introdueixen les eines que conformen aquesta Web 2.0 (canals web, wikis, etiquetatge, adreces d'interès socials), i a continuació es fa èmfasi en l'aplicació i utilitats concretes enfocades a la recerca. Des de la consulta de blocs i agregadors web relacionats amb la ciència, passant per la compartició i classificació de referències bibliogràfiques amb etiquetes de forma similar com funciona del.icio.us, fins a l'ús de wikis per a l'edició col·laborativa en comptes de recòrrer al més emprat registre de canvis dels processadors de textos.
Aquest model xoca actualment amb alguns aspectos amb l'esquema actual de treball i publicació en la recerca científica, tal com explica amb cura n'Alexis.
Si bé s'estan fent avenços en la política de publicació de continguts, essent ara més habituals els enfocaments d'accés obert en algunes disciplines, la metodologia de treball en la publicació no ha canviat tan sensiblement com ho podria malgrat tots els avenços recents. Per a exemplificar-ho, em quedo amb una cita que apareix a les presentacions:

I find it ironic that science is about the adoption, discovery and
exploitation of new knowledge and techniques, yet the biggest
revolution on the web is passing us by.

Trobo irònic que tot i que la ciència es preocupa de l'adopció, descobriment i
explotació de nou coneixement i tècniques, encara ara la major
revolució a la xarxa estigui passant de llarg davant nostre.

Greg Tyrelle (Nature, 2005, 438, 548-549)

Commenting on this Blog entry is closed.