sugar

Donacions per a One Laptop per Child

Na Cath em fa saber que arran de l'interès de la iniciativa de One Laptop per Child (Un ordinador per infant), aquesta organització ha engegat un programa de donació de $200 per cada ordinador. Endemés, per un breu intèrval de temps començant el 12 de novembre i restringit a Nord-Amèrica, per $399 es lliurarà un ordinador a un mainatge del tercer món i un altre a la llar d'on s'hagi fet la donació.

Subscribe to RSS - sugar