research

Fortune and research

I normally enable fortune application in my .basrhc file, so when I log in my remote terminals I can get a welcoming quotation. Even during the busiest times, it can help you smile for a while. That's an example:

Research, n.:
Consider Columbus:
He didn't know where he was going.
When he got there he didn't know where he was.
When he got back he didn't know where he had been.
And he did it all on someone else's money.

Objecció a l'exèrcit espanyol

Fa uns quants dies vaig trobar-me un adhesiu al laboratori que fins llavors no m'havia adonat que hi era. Tot i que no podria assegurar-ho, apostaria que es tracta de material gràfic de la campanya d'objecció científica a la recerca militar, de la qual l'estat espanyol semblaria ocupar les primeres posicions del rànquing mundial i alhora hi destinaria fons d'altres ministeris de forma poc clara.
Sembla que la campanya va aturar-se fa un parell d'anys, però m'ensumo que no s'ha millorat pas gaire la situació.

Subscribe to RSS - research