I a vostè? Qui li ha dit què ha de votar?

Si algú espera que faci un comentari directe de l'assumpte d'en Carod, com han fet ja com a mínim, la meitat de blocs catalans, ja pot anar esperant.
De totes maneres, tot aquest enrenou sí que m'han fet pensar sobre diferents temes sobre la política a la nostra societat, malgrat a primera vista tingui poca relació amb el cas concret.

Un dia o dos després de l'esclat de la polèmica, va soprendre'm trobar un parell de persones, universitàries de fet, que desconeixien qui era exactament en Carod; i ja per no dir d'aquells que tenien una idea parcial del que succeïa, fins i tot sigui només interpretant-ho en funció del que deien els mitjans de comunicació de masses en aquells moments.

Un altre dia, fent el cafè vaig assabentar-me a partir amic que una persona que coneixia li deia què votar a son germà. I per què? Perquè aquell no 'sabia' de política... Ostres, francament m'havia semblat un anacronisme tret dels llibres tal cosa, però la veritat és que m'he adonat de com puc ser d'ingenu i obtús per no considerar com una possibilitat més aquest fet. Clar, que no és gaire maco preguntar a algú si li han dit a qui votar, i de moment els sondeigs electorals no han fet cap arbre de decisió en el vot individual per treure'n majors conclusions.

Això darrer seria a l'estil de respondre a la pregunta de: qui li ha dit què ha de votar?

  1. Vostè mateix
  2. Pares
  3. Germans
  4. Parelles
  5. Fills
  6. Altres familiars
  7. Amics
  8. El més enllà (Déu, ovnis, esperits, etc.)
  9. Altres

Vet-ho aquí que més tard em vaig trobar amb aquella persona i son germà, amb qui tinc prou confiança com per expressar-los la meva sorpresa pel que havia sabut, i em vaig oferir a explicar quatre pinzellades del que podria saber sobre política. El germà 'gran' em digué que no podia ser perquè jo influiria la forma de veure d'aquell i això no estava bé.

Uich. Em vaig sentir quelcom violent amb mi mateix amb aquests moralismes que jo pretenia. Millor deixar les coses com estaven, no la liéssim.
Suposo que en altres llocs, com en alguns estats nordamericans, amb la distància dels temes, podria dir-se'm el mateix si intentés explicar algú quelcom de Teoria Evolutiva essent, per exemple, un seguidor de la visió més puntualista d'aquesta.