Google Safe Browsing

Google Safe BrowsingSi en un anterior article criticava que Google hagués optat perquè l'extensió per al Firefox Google Browser Sync romangués amb el codi tancat, avui contrariament aprofito per a fer-los-hi arribar les meues felicitacions per un altre component, el Google Safe Browsing.
Aquest es tracta d'una extensió per a la protecció davant la pesca electrònica que Google Labs va alliberar sota una llicència MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1 perquè així es pogués utilitzar en el Firefox.
A grans trets, s'utilitza una llista negra per a discernir si estem davant d'una web falsificada, i per tant d'un intent d'engany, o bé si és legítima. Aqueixa llista negra pot estar emmagatzemada localment o pot consultar-se remotament, per exemple a un servidor de Google. En l'actualitat sembla que aquesta funcionalitat podria començar a funcionar en el nou Firefox 2, com ho indiquen les recents alfa. De moment aquesta funcionalitat roman en la nova versió de la barra de Google. En l'actualitat hi ha també altres extensions amb similars característiques, com és el cas de la barra de Netcraft o SpoofStick.

Google Anti-phishing

Opció contra la pesca electrònica a la pestanya de característiques avançades del Firefox 2.0 alfa3

Enllaços

Commenting on this Blog entry is closed.