Google Browser Sync

GoogleTot just m'ho comentava en Jesús, i se'n fa ressò en Henrik Gemal. Google ha tret una extensió per al Firefox, Google Browser Sync, que permet sincronitzar remotament, i llavors compartir en múlitples ordinadors, diferents paràmetres personals del navegador (com ara adreces d'interès, l'historial, galetes o fins i tot les contrasenyes emmagatzemades). Daniel Glazman, autor principal de l'NVU, no es mostra disposat a utilitzar aquesta extensió, especialment per ser sensible amb la pròpia privadesa, en deixar aquest tipus d'informació en els servidors, i a més considerant que el codi de l'extensió és tancat. Per arguments similars, jo també utilitzo el meu propi servidor de calendaris, en comptes de recórrer a serveis externs com el de Google.
Ja existien extensions similars abans, Bookmarks Synchronizer per a les adreces d'interès; i, de fet, actualment s'està desenvolupant la característica de perfils en itinerància, ja present actualment en el SeaMonkey i que faria la funció de l'extensió de Google de forma lliure i utilitzant protocols i mecanismes ben coneguts a la xarxa.

Davant de l'allau d'aplicacions en web que cada vegada més gent utilitza, grups com Kriptopolis temen el que podria presentar tot aquest fenomen, conegut a grans trets com Web 2.0, pel que fa a la privadesa.

Commenting on this Blog entry is closed.