Connectors de cerca MozSearch al Firefox 2.0

Una de les altres novetats del Firefox 2.0 serà el canvi del format dels connectors dels motors de cerca. Es passarà del format per defecte Sherlock, propi de Mac OS X i que requereix un fitxer amb codificació Mac (especialment si hi incloem accents) i una icona apart, a un altre derivat i compatible amb l'OpenSearch, MozSearch. Aquest darrer concentra tota la informació que descriu el motor, juntament amb la icona, en un únic fitxer XML amb codificació UTF-8.
Com amb els canals RSS, que des del Firefox és possible rebre una avís d'existència, amb aquest tipus de connectors de cerca també podrà notificar-se llur disponibilitat perquè els usuaris puguin afegir-los còmodament a la barra de cerca.

Podeu llegir més sobre com crear aquest nou tipus de connectors a MDC: Creació de connectors MozSearch.

Commenting on this Blog entry is closed.