Google Will Eat Itself

Als comentaris de la declaració de guerra a Google del Cult of the Dead Cow, que he trobat a través d'en Xavi, he descobert un enllaç d'una curiosa iniciativa, Google Will Eat Itself. Utilitzant el sistema d'anuncis del Google es compra coŀlaborativament accions de l'empresa per a tenir-ne finalment la propietat de forma comuna. Bé, segons sembla, amb el ritme actual ara per ara quedarien 3.443.287.037 milions d'anys per a aconseguir-ne un control total...

Commenting on this Blog entry is closed.