El cànon arreu!

En Ricard m'ha fet arribar que acaba d'imposar-se des de les Espanyes l'aplicació del cànon de còpia privada a més i més dispositius amb l'aprovació de la infame Ley de Propiedad Intelectual. En breu, pot passar el mateix a l'Estat francès, on s'està exercint una fèrria defensa davant dels dictats, en definitiva, d'aquest nou model d'Europa.
A partir d'ara, encara més, tot allò que faci en el meu ordinador per la ciència, la llengua catalana o l'avenç del programari lliure servirà per a finançar una organització PRIVADA que promou un model monopolístic de societat alienada, exercint de passada un genocidi cultural promocionant insistentment les fórmules de mitjans del tipus dels 40 principales.
S'ha de ser molt roí per a estar donant semblant prioritat a interessos de control de mercat davant dels drets més personals, encara que en definitiva, no és més que el pa de cada dia... L'única solució és doncs canviar el mercat perquè les nostres llibertats no se n'acabin anant amb llur voracitat dominadora. No es pot pretendre reformar allò que et té subjecte pels genitals amb força, l'única solució és créixer prou com perquè esdevingui un petit paràsit que es pugui desprendre amb facilitat.
Ara més que mai cal recolzar fent-ne difusió i econòmicament a distribuïdores alternatives perquè no hagin de caure a l'orbita de segons quins grups de pressió com els que han fet mermar les llibertats als parlaments europeus. Són tristos els casos com la discogràfica independent basca Metak, i cada vegada serà més difícil fent-ho amb el model tradicional quan les grans tenen la majoria de carta de les baralles. En aquest sentit, cal promocionar i animar a les noves iniciatives que s'engresquin en el model de la música lliure, tant per a evitar llur desaparició o assimilació com pel nostre propi futur com a persones encara prou lliures.

Com ho estem comprovant en el camp del programari lliure, la música lliure també pot ser una gran oportunitat per al desenvolupament de la nostra cultura i societat, no hem de perdre-la...

Enllaços