Correu brossa suggeridor

Mare meva, guaita tu quins missatges s'escapen del filtre bayesià del meu client correu. Quines fosques intencions deu haver-hi al darrere? Sticking out tongue

Poca broma, m'aposto que algun anglòfon segur que hi cau, especialment si no s'adona que el missatge s'envia a més d'un destinatari alhora...

Hi there lovely,
I was searching the net few days ago. I am new to this thing.
and saw your profile. I decided to email you cause I found
you attractive. I might come down to your city in few weeks.
Let me know if we can meet each other in person.
I am attractive girl. I am sure you won't regret it.
Reply to my personal email at ----@u+++.info

els --- i +++ indiquen una adreça de poca confiança, i diferent de la del remitent...

Commenting on this Blog entry is closed.