Wikis de Bioinformàtica

Com ja he deixat entreveure en altres missatges, els wikis són una eina excel·lent per a l'intercanvi i difusió de coneixement, com també com a plataforma de treball. En la intersecció de les ciències de la vida i la informàtica, ja vaig comentar anteriorment l'existència de wikis com ara l'Evowiki o el Fluwiki (sobre la grip aviària).

Llegeixo al bloc de Bioinformàtica, Nodalpoint (que també té un wiki per a col·laborar-hi), que el projecte BioPerl, que ofereix biblioteques de Perl per als usos més habituals en Bioinformàtica, ha migrat a wiki, com també ho ha fet l'Open Bioinformatics Foundation al darrere.
Una proposta més agosarada publica en una carta a Nature, és mantenir l'anotació funcional de gens, una tasca de gran importància avui en dia, també en format wiki.

Ara per ara, diferents laboratoris de Bioinformàtica ja mantenen wikis per al seu funcionament o per a la difusió d'activitats acadèmiques o de recerca. Exemples són: Biwiki o Evolving Code.

Commenting on this Blog entry is closed.