Crítica al CTUG de Granollers

Quan dic crítica en el títol, ho vull dir en el sentit positiu i negatiu; perquè voldria felicitar a l'Ajuntament de Granollers que s'hagi fet el CTUG (Centre Tecnològic i Universitari de Granollers) i que es facin jornades com la d'aquesta setmana i molts altres cursos al llarg de l'any; tant de gratuïts com amb un preu assequible. Personalment crec que estendre aquest model a les ciutats de dimensions de, com a mínim, la de Granollers, és una excel·lent aposta per la Societat del Coneixement.
Com a punt negatiu, vull lamentar que el parc informàtic per defecte configurat allà per l'Ajuntament tingui com a sistema operatiu Windows XP Home Edition, sense cap aplicació lliure afegida apart com l'OOo o el Firefox, i a més, molt tristament, ignorant el català sense que hi pugui haver cap excusa tècnica al darrere que ho pogués parcialment justificar...
Allò més difícil diria que ja s'ha fet, crear aquell centre i tota la infraestructura, ara cal cuidar els detalls per a evitar que es puguin desvirtuar unes molt bones intencions inicials.
CTUG