Més sobre la publicació oberta

El Wellcome Trust, una de les organitzacions més importants en el finançament del sector biomèdic al Regne Unit, des del mes d'octubre demana que els seus beneficiats alliberin els continguts en obert al PubMedCentral en un termini de 6 mesos des de la seua publicació. S'ha pres el model suggerit per l'NCBI, com vam explicar, però a diferència de l'anterior, en el cas britànic S