El programari lliure a l'administració catalana (I)

D'ençà fa un temps que s'està fent campanya per a una progressiva implantació del software (o programari) lliure a l'administració pública. A nivell espanyol destaca el paper d'Hispalinux, i a nivell català de Softcatalà. Aquest darrer per la seva banda es dedica principalment a la traducció de programari al català, fent-ho de forma desinteressada i havent rebut una col·laboració mínima des del govern.

El software lliure és un model de creació, desenvolupament i distribució de programari informàtic basat en la transparència del que s'ofereix (codi obert) i el rebuig de llicències abusives respecte a l'usuari. Pot trobar-se informació sobre el tema, en el qual no entraré en particularitats aquí o aquí.

Des de certs sectors que impulsen l'hegemonia del programari tancat, s'ha criticat que és un model que no garantitza la retribució adequada als treballadors del sector. Re més allunyat de la realitat, quan estem veient una progressiva migració de grans empreses tecnològiques a considerar solucions basades en programari lliure i a oferir productes basats en aquests principis. Una altra gran farsa és afirmar que les empreses de programari tancat donen suport als clients cosa que no passa amb el programari obert. És ben sabut que això no és així quan hi ha solucions tancades que poc més que es preocupen que del pagament de les llicències, com també hi ha la possibilitat de llogar serveis de manteniment i consulta basats en solucions lliures (a part de l'amplia informació i ajuda disponible a la xarxa).
Per altra banda, l'eficiència i qualitat de servei dels treballadors que es dediquen a oferir solucions informàtiques a empreses o administracions va en creixent gràcies a l'existència d'unes eines lliurement modificables/personalitzables i de confiança. Els investigadors en els camps més diversos poden de la mateixa manera gaudir d'utilitats de treball, facilitats computació i emmagatzemament d'informació que els seria difícilment assequible per a molts si no existís el programari lliure, de la mateixa manera que poden contribuir comunitàriament en el seva posterior millora. Els usuaris poden per la seva banda utilitzar sistemes amb la garantia de dignitat i respecte a la seva privacitat, altament robustos i estables, i al mateix temps poder arribar a interaccionar amb els mateixos desenvolupadors dels seus programes preferits per tal de dirigir el seu futur mitjançant la participació econòmica (per donatius o serveis oferts), cerca d'errades en els programes, o aportació de codi o traduccions a altres llengües.

Afavorir o no fer re en contra de la imposició de solucions tancades, és posar frens al major progrés que es resulta de l'adopció d'una política a favor del codi obert. El que signifca, apostar per un estancament tecnològic, científic i social.


A nivell català, cal destacar la campanya per la implantació del software lliure per a la administració impulsada des de Sofcatalà, naixent amb aquest manifest. Durant l'anterior govern català, el grup parlamentari ERC va presentar una proposició de llei a favor del programari lliure que no va prosperar pel rebuig de CiU i el PP. També el mateix grup, sota l'aixopluc d'Hispalinux, va demanar a nivell estatal una mateixa proposta que no cal dir que va tenir un futur semblant que l'homòloga catalana.

Per altra banda a nivell estatal van aparèixer iniciatives a favor de la utilització del programari lliure a l'administració pública, a Extremadura amb el projecte LiNEX i a Andalusia amb GuadaLinEX, basat en l'anterior. I ja no parlem a nivell europeu o internacional.
Al llarg de la campanya electoral catalana, caracteritzada més que mai per la cobertura i discussió a Internet, amb iniciatives com candidat2003, es va anar seguint la resposta dels candidats a aquest darrer fòrum i les prefèrencies preses per partits i candidats, per exemple, als seus servidors web.

Fruit de l'acord tripartit de govern, hi ha gran expectativa per veure si s'assoleixen els punts proposats i es reparen algun dels vicis actuals respecte al tracte del model obert a l'administració catalana.

Fins aquí ha estat una mica d'història, en una proper text intentaré parlar sobre el com podria ser això, parlar dels problemes amb què pot trobar-se, i justificar el context de l'enquesta que hi ha portada.

Commenting on this Blog entry is closed.