Free software vs Open Source

En Gervase Markham, de la Mozilla Foundation, es pregunta si la distinció entre programari lliure (free software) i codi obert (open source) es restringeix a la comunitat angloparlant, per això, ho pregunta en un grup de discussió.
Les preguntes i el que he respost jo, juntament amb una recerca bàsica, ho escric a continuació.


Hi guys,

I'm trying to work out whether the free software/open source split is purely an English phenomenon or whether there are equivalents in other languages and communities. So if you have a moment, could you possibly answer these few questions for your language? Many thanks :-)

1)What is your language?

Catalan
2)Does it have different words for free-as-in-speech (free software) and free-as-in-beer (zero cost)? What are they?


Free software (as in speech): Programari lliure
Free software (as in beer): Programari gratuït

3)Is there any equivalent in your language of the term “open source

Commenting on this Blog entry is closed.

Comments

heh, em recorda un escrit del cretí de l'Eric Raymond dient que l'Open Source, amb l'èmfasi en el model productiu i la seva 'adaptació al món empresarial' havien enterrat el Programari Lliure i el seu èmfasi en la llibertat. Ho deia basant-se en cerques a Google, amb un mètode semblant.

almenys pel que veig els catalans preferim la llibertat...

(i si es torna a fer la famosa prova OS vs FS avui les coses també són ben diferents a nivell global)