Perspectives tècniques i informació de desenvolupament del projecte Mozilla

Llegeixo a Xulfr (a través d'Standblog) les novetats tècniques que ens oferirà el projecte Mozilla. Val la pena repassar-les. Algunes ja s'han comentat a Mozillazine, a a.css o en aquest mateix bloc.
Del que es diu, en destacaria el lloc web developer.mozilla.org, que té informació i enllaços a llocs rellevant sobre la tecnologia Mozilla i desenvolupament web. Ara per ara, hi ha un wiki en versió alfa, que serviria per a organitzar aquest tipus de continguts i complementaria als altres que ja existeixen.
Actualització:
He demanat que de la mateixa manera que en l'actualitat exisiteix en alemany, francès, japonès i polonès, hi pugui haver-hi un espai per a que puguin fer-se contribucions d'aquest wiki de desenvolupament de Mozilla i tecnologies web en català.

Comments

Et maintenant la page de Tristan Nitot sur le Standblog est cassée à cause d'un tag

non fermé dans le trackback sur ce billet.

Le XHTML, c'est comme le Catalan ça s'apprend ;-)

Est-ce que tu veux dire un <p> ?
:-/ Le problème semble être comme les trackback sont générées ou comme ils sont reçus en standblog. L'envoyée en xulfr semble qu'il ne donne pas de problèmes. En principe, je ne l'ai pas écrit...
D'autre part, il est ma volonté améliorer le respect envers les standards de cet site web ;-)

Vols dir un <p>?
:-/ El problema sembla ser com es generen les referències en aquest lloc o com es reben a standblog. L'enviada a xulfr sembla que no dóna problemes. En principi, jo no l'he escrit..
Per altra banda, és la meva voluntat millorar el respecte als estàndards d'aquest lloc web ;-)

Salut!