Identificador únic per a autors de publicacions científiques

Llegeixo a la revista Biomedical Digital Libraries un interessant article que proposa identificadors únics per als autors de publicacions en el camp de la biomedicina.
Aquesta necessitat rau de la creixent quantitat de publicacions científiques i la cada cop més difícil tasca d'identificar els autors d'aquestes obres.
Fruit de l'augment de la incorporació de la dona en la recerca i de contribucions científiques d'arreu del món, el sistema d'inspiració anglosaxona d'anotació amb nom i un cognom ja no és suficient per a resseguir els autors de les publicacions. També ho dificulta el fet que aquests puguin canviar el nom utilitzat al llarg de la vida. Per exemple, en algunes cultures les dones prenen el cognom del seu marit quan es casen.
Per a mostrar-ho, podem cercar al Pubmed Hernández A. i Lee C. No és que aquests dos investigadors siguin molt prolífics en múltiples camps de les Biociències, sinó que simplement hi ha molta gent que pot respondre a aquesta anotació.
L'ús d'un identificador únic, inequívoc i personal per a cada autor, que podria centralitzar-se i registrar-se a servidors com ara el Pubmed (però que es permetés compartir entre altres llocs), seria una possible solució a aquests problemes.

Commenting on this Blog entry is closed.