La CCRTV presenta el servei "3alaCarta", incomplint l'Acord del Tinell i ignorant el programari en català