Gestió multilngüe a Drupal, de la versió 5 a la 6

Aquest lloc web utilitza el gestor de continguts Drupal, un sistema que fa temps que utilitzo i amb què he experimentat en altres webs d'iniciatives on participo i he participat. Lamentablement, per defecte no hi ha totes les funcionalitats que hom podria desitjar perquè puguin conviure diferents llengües en un sol web. Tal com ja explicava fa uns anys, l'opció és utilitzar diferents mòduls que suplien les mancances. El problema d'utilitzar mòduls és que, en actualitzar a una nova versió, no sempre podem garantir que aquests continuïn sinó són molt utilitzats per la comunitat.
Jose A. Reyero, un dels responsables del mòdul més important d'aquest àmbit actualment, i18n, comenta l'estat de la implementació multilingüe en les noves versions de Drupal. Eric Gundersen, de la mateixa empresa que el primer, mostra de forma esquemàtica els canvis de la versió 5 a la 6 en aquest camp.
Si bé quedaran encara diferents aspectes per a tenir un sistema amb tot el potencial multilingüe necessari, destacaria que s'introdueix una important millora en la gestió de les llengües a nodes i camins del sistema com també pel que fa a la negociació del contingut.

Més informació