Estudis de XiTi respecte a l'ús del Firefox

Diferents mitjans com ara el bloc FirefoxCAT i Nació Digital es fan ressò del darrer estudi de XiTi respecte a l'ús del Firefox, fent notar especialment la mala posició de l'estat espanyol i Andorra, el darrer incorporant-se per primera vegada als estudis.
Sense desmerèixer els estudis, només voldria apuntar que cal recordar i tenir present la metodologia que s'utilitza. He estat cercant a XiTi quelcom d'informació al respecte i no ho he trobat amb detall, però m'arriscaria a afirmar que les fonts que utilitza són els usuaris que utilitzen els seus serveis d'anàlisis i estadístiques web. Hi ha un d'aquests serveis que, de fet, és gratuït i força utilitzat especialment per webmestres de l'àmbit francòfon, atès que aquesta és una empresa francesa. Fora d'aquest àmbit, segons em sembla, el seu ús és més reduït, i cal tenir-ho llavors present quan s'analitzin els resultats i estudis que es donen, encara que de ben segur en miren de fer les correccions adequades.
Segurament si Google fes estudis equivalents a partir de dades extretes del servei Google Analytics, els resultats que en sortirien podrien reflectir millor la realitat, bàsicament perquè és potser el servei actualment més utilitzat i alhora força més estès internacionalment.

Commenting on this Blog entry is closed.