El seguiment del programari lliure a l'administració, el cas català i el francès

M'assabento gràcies a Standblog de l'existència de Candidats.fr, un portal que recull i ressegueix el suport polític al programari lliure a la República francesa. La iniciativa va començar amb les eleccions legislatives de l'any passat amb l'elaboració d'un manifest anomenat Le Pacte du Logiciel Libre (El pacte del programari lliure), que fou signat per gran nombre de candidats. Atès que aviat hi haurà eleccions municipals i cantonals, i per tant es configuran les noves batllies i consells regionals -això vol dir també al nord del nostre país-, s'ha reiniciat la campanya també per a aquesta contesa electoral.
En els Països Catalans sota administració espanyola el panorama no és actualment gaire favorable, tot i que de fet, a altres indrets del Regne (Andalusia i Extremadura) s'hi han executat polítiques comparativament més esperençadores.
Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, si bé en el primer tripartit va haver-hi una gran expectació després d'anys de foscor i expressa hostilitat, a més per la inclusió de referències al programari lliure en el repetidament anomenat Pacte del Tinell, els resultats han estat decebedors; potser essent una excepció l'actuació a nivell de Departament d'Educació, on tot i alguns impediments i les inèrcies adquirides, s'està mirant de portar endavant la Linkat i altres projectes de suport al programari lliure. En alguns casos hi ha hagut una dura regressió en formalitzar-se certs acords entre Microsoft i algunes administracions, el cas més dramàtic és l'ajuntament de Barcelona. En són responsables principalment el PSC i ERC. El primer, a diferència dels seus companys d'altres indrets de l'estat, no han tingut mai una aposta decidida pel model del programari lliure. Paradoxalment el segon partit, si bé incloïa en el seu programa aquestes qüestions, ho han abandonat progressivament a la pràctica i de fet han recolzat les polítiques dels primers tot i les queixes d'alguns dels seus militants de base implicats en la comunitat de codi obert.
A les Illes Balears, el govern semblaria que se centrarà al programari lliure i esperem que blocaires com Toni Roig (del PSIB-PSOE), qui l'ha defensat des del seu bloc de forma pràcticament diària, arribin a influir-hi de forma decisiva i no se segueixi l'exemple del govern a l'altre riba de la mar.

Abans de les darreres eleccions municipals espanyoles, alhora autonòmiques a part del territori, es va arribar a confeccionar un manifest a favor del programari lliure i formats oberts, molt semblant doncs al que és la iniciativa francesa, i que sorgeix com a resultat del projecte lliure.eu. Malauradament, després d'això no va poder continuar-se amb un adequat seguiment de tot plegat. Uns mesos després i amb els tristos precedents dels acords amb programari privatiu abans esmentats, la gent de Kernel Panic va iniciar unes sessions sobre la qüestió del programari lliure i l'administració.
Si bé segurament no serà possible incidir de forma punyent en la campanya actual, mitjançant reunions i trobades progressivament crec que podrem arribar a articular grups de discussió i pressió efectius en un futur, i per això, la primera fita és fer un seguiment arreu del territori de la situació del programari lliure amb tot detall, per descomptat, amb els actors i responsables implicats (en favor i en contra). Si coneixeu quina és la situació en el vostre municipi o administració més propera, no dubteu a deixar-hi una nota.