El Rebost de Softcatalà

Des de l'adopció de Mediawiki com a plataforma de col·laboració i desenvolupament de Softcatalà, i especialment des de la sortida del nou web l'any passat, pràcticament coincidint amb el desè aniversari, s'ha treballat per a regenerar l'antic Rebost de Softcatalà en un vertader compendi del programari disponible en llengua catalana.

Però, per a fer-ne possible el seu manteniment, cal la col·laboració de com més persones millor. Què és el que hi podeu fer?

Per exemple, si coneixeu cap programa traduït al català que no estigui encara al Rebost, podeu afegir-hi una fitxa seguint les instruccions disponibles.

Afegeix al Rebost

Si heu detectat que la versió disponible al Rebost de Softcatalà és incorrecta o inferior respecte a aquella més actual, o si bé heu trobat cap error en la descripció o altres paràmetres de la fitxa, simplement cal que ens ho feu saber des del formulari d'avís que hi facilitem.

Avís al Rebost

De totes maneres, com tot projecte obert, al Rebost continuament van afegint-se-li millores. Si creieu que podríeu suggerir-ne més, i fins i tot implementar-les, o bé si voleu proposar les vostres pròpies idees, només cal que us subscriviu a la llista del Rebost, on s'hi discuteixen els criteris per a la maduració del Rebost i s'hi reben els avisos abans esmentats.

Com veieu, participar en el Rebost, en qualsevol de les diferents formes que he comentat en els paràgrafs anteriors, és una excel·lent manera d'augmentar la projecció del programari disponible en llengua catalana, el qual, malauradament, encara no gaudeix del coneixement que potser mereixeria de molts catalanoparlants.