4 apunts per a muntar un planet

A continuació explicaré alguns passos que cal tenir en compte per a configurar un planet com el que s'ha creat recentment per a Planeta Softcatalà.
El programari utilitzat, Planet, és un agregador de canals RSS, que a partir de les seves novetats, genera un document HTML que pot actualitzar-se de forma periòdica.
Segurament el major avantatge d'aquesta eina és que no cal que es tingui una base de dades funcionant com amb altres agregadors inclosos a gestors de continguts com ara Drupal. Bàsicament, és necessari tenir una versió del llenguatge de programació Python i tenir-ho configurat per a que executi una ordre cada cert temps - amb cron.
Primer hem de baixar-nos la darrera versió de la pàgina del projecte. Jo he baixat la versió de n'Scott. La versió nightly snapshot que hi ha a la pàgina principal dóna problemes amb alguns canals, i per tant, més val evitar-la.
A diferència del que és habitual (CVS o Subversion), aquest codi es troba en un sistema de control de versions anomenat GnuArch.
Un cop assegurat que tenim un client instal·lat al nostre ordinador; per exemple, si utilitzem un sistema Debian, havent fet apt-get install tla, baixem la darrera versió amb aquestes línies:

tla register-archive http://people.ubuntu.com/~scott/arch/personal/
tla get scott@netsplit.com--2004/planet--devel--1.0

Amb això, el més fàcil és modificar els exemples que es troben al directori examples. Al fitxer config.ini s'hi especifica el nom del planeta, on s'emmagatzemen els fitxers que es generen, el nombre d'entrades i els dies que s'agafen dels canals RSS, el format de la data i finalment també els mateixos canals.
Apart d'aquest fitxer, adaptem també el fitxer de plantilla index.html.tmpl i juntament amb un full d'estil CSS com el que s'utilitza a Planeta Softcatalà, ja tenim els ingredients per a fer-ho funcionar.
Executant la seqüència planet.py cami/config.ini, es crearan els fitxers web i RSS per al planeta a la ubicació on ho hem definit.
Amb això, ja només és qüestió d'ajustar els permisos, la ubicació definitiva per a que pugui servir-se al web i que es repeteixi aquesta acció, per exemple, cada hora.

Comments

Si faig apt-get install tla, no em troba aquest paquet. Quins repositoris s'han de posar? hi són a woody?

De fet, he de dir que jo ho he instal·lat a Ubuntu. De hoary/main.
A Debian, estrictament parlant, sembla que no hi és a Woody :-/