Com xatejar des del navegador

Per a comunicar-me al moment amb gent propera, tant amistats com família o companys de treball, normalment empro XMPP com a protocol de missatgeria instantània (especialment si són xerrades amb un únic interlocutor) i IRC per a discussions a canals/sales on hi ha més persones que s'hi acosten, i que normalment ho fan perquè hi comparteixen un projecte o una afició.

Per al primer cas, utilitzo el Pidgin, i per al segon, encara que podria menester també l'aplicació anterior, prefereixo el ChatZilla.

Tot i així, no sempre és possible accedir a aquests serveis arreu on puguem estar: perquè els ports necessaris per a la comunicació dels protocols estan tancats per algun motiu o bé perquè no podem instaŀlar aplicacions com les anteriors als ordinadors on ens trobem. En aqueixes circumstàncies, si disposem d'un navegador i connexió a la Web, podem recórrer a dos serveis en línia.

  • Meebo. Basat en libpurple, la mateixa biblioteca que fa servir el Pidgin, permet accedir a un gran nombre de xarxes de missatgeria instantània.
  • Mibbit. Com l'anterior però en aquest cas per a l'IRC únicament. Amb l'opció de connectar-se a qualsevol servidor i accedir a múltiples canals. S'està plantejant incloure'l per a gestionar a nivell web els enllaços irc:// al Firefox.