Beagle i Thunderbird

BeagleThunderbird
Fa un parell de dies, entre pedalada i pedalada, vaig estar parlant amb en Jordi Mas sobre el Thunderbird i el Beagle. El darrer és un cercador d'escriptori a l'estil del Google Desktop Search, del qual ja n'he comentat quelcom anteriorment. Malauradament, pel que he pogut comprovar, en properes versions de distribucions com Ubuntu, l'usuari no podrà gaudir de la integracio d'aquestes dues aplicacions, com sí per exemple amb el Firefox. De fet, per defecte la indexació per al Thunderbird està desactivada.
Si voleu provar-la, el més fàcil és que ho feu si baixeu la última versió del cercador i la compileu, tenint en comptes les dependències que calguin. Si utilitzeu Ubuntu, podeu aconseguir la majoria de biblioteques necessàries introduint abans sudo apt-get build-dep beagle en un terminal.
Si utilitzeu un client de Thunderbird oficial, per tant diferent del que proporciona la distribució, cal que aneu en compte amb el camí del perfil. Una forma de solucionar-ho a la qual recorro és enllaçar simbòlicament el directori .mozilla-thunderbird al .thunderbird (o a l'inrevès depenent del cas). Així tant el Thunderbird de la distribució com el local propi poden accedir als mateixos perfils, i també s'eviten problemes en la indexació.
Si hem compilat l'aplicació i tingut en compte les precaucions anteriorment esmentades, podrem trobar ja els missatges de correu del Thunderbird en les cerques. Desgraciadament, un cop aquí, ens trobem que si tenim carpetes de missatges molt poblades, el sistema se'ns relentirà considerablement. Per a corregir-ho una mica, pot activar-se la compactació automàtica al Thunderbird (Edita > Preferències > Avançat > Xarxa i espai de disc al Thunderbird 2). Cal recordar que el Beagle pot utilitzar-se des de la línia d'ordres, i si s'escaigués, podríem aturar-lo des d'un terminal amb l'ordre beagle-shutdown.
Per altra banda, en trobar un missatge de correu del Thunderbird a la cerca del Beagle, si el cliquem tindrem segurament problemes, no només per la qüestió dels noms de l'aplicació, sinó perquè, a diferència de l'Evolution, no hi ha una forma d'obrir un missatge específic d'una carpeta. Això darrer, pel que he vist, ja s'ha informat al Bugzilla de Mozilla. Aquests dos problemes descrits sembla que seran un dels objectius a tractar en la participació de Beagle en el Summer of Code 2007.

En conclusió, per a un ideal funcionament conjunt del Thunderbird i el Beagle, sobretot per a un usuari final, caldrà esperar una mica, possiblement fins l'any que ve.

Enllaços