Tomba, tomba!


L'avi Siset em parlava
de bon matí al portal
mentre el sol esperàvem
i els carros veiem passar.

Siset que no veus l'estaca
a on estem tots lligats?
Si no podem desfer-la
mai no podrem caminar!

Si estirem tots ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba,
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí,
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar!

Però ja fa molt temps ja!
Les mans se'm van escorxant!
I quan la força se me'n va
ella és més ampla i més gran.

Ben cert sí que està podrida,
però és que, Siset, pesa tant,
que a cops la força m'oblida.
Torna'm a dir el treu cant:

Si estirem tots ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba,
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí,
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar!

L'avi Siset ja no diu res
mal vent que se'l va emportar
ell qui sap cap a quin indret
i jo aquí sota el portal

i quan passen els nous vailets
estiro el coll per cantar
el darrer cant d'en Siset
lo darrer que em va ensenyar

Si estirem tots ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba,
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí,
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar!


Grandpa Siset spoke with me
early in the morning, in the frontdoor
while we were waiting for the sun
and we saw passing the cars

Siset, don't you see the stake
where we all are tied up?
If we cannot undo it
we won't be able to walk!

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
I'm sure it falls, falls, falls,
it must be worm-eaten by now.

If I pull it hard towards here,
and you pull it hard towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to get free!

But it's been a long time, now!
My hands are peeling!
And when my force goes
it's wider and bigger.

Yes, I know it's rotten,
but you know, Siset, it's so heavy,
sometimes force forgets me.
Tell me again your singing:

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
I'm sure it falls, falls, falls,
it must be worm-eaten by now.

If I pull it hard towards here,
and you pull it hard towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to get free!

Grandpa Siset doesn't speak anymore
a bad wind took him away
wherever, who knows,
and me, here under the door

and when new boys pass by
I strech my neck to sing
Siset's last singing
the last thing he taught me

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
I'm sure it falls, falls, falls,
it must be worm-eaten by now.

If I pull it hard towards here,
and you pull it hard towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to get free!

Lyrics source

Commenting on this Blog entry is closed.