Personalització del disseny al detall amb Drupal

Drupal
Drupal, el gestor de continguts que s'utilitza en aquest bloc, té majors capacitats de personalització en el disseny d'un lloc web del que pot semblar a primer cop d'ull. El repte és treure'n el major profit possible.
Les plantilles, que són processades per l'aplicació per a generar contingut dinàmicament, poden ser pensades per a diferents motors. Drupal en té un bon grapat de disponibles, però per defecte s'utilitza un conegut com a PHPTemplate, que no és més que XHTML amb bocins de llenguatge PHP amb funcions i variables pròpies de Drupal.

Dels elements de Drupal en distingiríem la portada, els nodes (contingut majoritari d'apunts i pàgines), els blocs (elements independents amb contingut, sovint laterals), els comentaris i les anomenades capses (que serveixen per a les cerques i els formularis de comentaris bàsicament). Cada un d'aquests té un fitxer que pot actuar com a plantilla, per a PHPTemplate: page.tpl.php, node.tpl.php, block.tpl.php, comment.tpl.php i box.tpl.php respectivament.

Així podem adaptar la presentació als diferents tipus d'elements, els quals es troben incrustats a d'altres de grau superior. Per exemple, els nodes i els blocs, es troben dins d'una pàgina. Però no només podem fer-ho a nivell genèric d'element sinó que també podem afinar més. Per exemple, en aquest lloc web ara mateix algunes pàgines tenen barra lateral (la portada) i d'altres no (qui sóc).
Tot i que és possible definir també en l'àrea d'administració on volem que apareguin o no els blocs, que potser ja serviria en aquest cas, per a circumstàncies més complexes això no seria suficient. Per a això, es pot definir una plantilla genèrica (page.tpl.php) i una de particular (page-node-650.tpl.php) per a aquest i altres casos.

Aquestes són només algunes de les possibilitats, atès que no només podem definir com es visualitzen certes pàgines, sinó també certs tipus de nodes (ex. apunts de bloc) que apareixen dins d'aquestes pàgines i, amb les modificacions adequades, també aquells que desitgem en particular.