Flickr::Upload, pengeu les vostres fotos a Flickr amb Perl

Avui em trobava amb problemes per pujar les fotos de la Firefesta 2.0 des de la xarxa domèstica, i en Xavi Caballé m'ha fet un molt bon suggeriment: Flickr::Upload. Aquest és un mòdul de Perl que obre a gestió de les vostres fotos amb Flickr, a un gran nombre d'oportunitats gràcies a la capacitat de dissenyar-ne scripts. En instal·lar el mòdul del dipòsit de CPAN, apart del mòdul, en podrem utilitzar directament un programa per a aquesta funció, flickr_upload, que es crida des de la línia d'ordres. Per a utilitzar-lo, cal haver aconseguit una clau API de Flickr per a aquest propòsit, i iniciar el programa per primera vegada amb el paràmetre auth i obtenir un codi testimoni d'autorització que ens servirà per a penjar les fotos d'una llista de fitxers (amb el camí relatiu) que tinguem des d'on s'executa el programa.
Amb el que he explicat, tot solucionat, he mogut les fotos a un servidor on hi tinc un major ample de banda, i allà les he pujat des d'un terminal de forma remota.