«Deobfuscator»: un desofuscador de Bioperl

Fa temps que tinc pendent fer una utilitat bioinformàtica en Perl tot utilitzant la interfície de l'excel·lent projecte Bioperl, i idealment que s'hi integri com un mètode o mòdul més. Malgrat la magnífica documentació, és difícil resseguir tots els mètodes involucrats en els diferents mòduls disponibles; per això, per a ajudar-hi, s'ha creat una aplicació per a poder consultar més fàcilment l'herència de les classes.
Sens dubte, una bona eina.