Linkat 1.0

Linkat
Fa uns quants dies vaig provar una mica la versió 1.0 de la Linkat, la distribució del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, destinada per a fer-se servir en els centres de secundària.

Aquesta es basa en una Novell Linux Desktop 9.1, ara ja quelcom vella, i OpenSuSE.org. Nogensmenys, cal dir s'ha actualitzat específicament el programari d'ús habitual com el Firefox, l'OpenOffice.org, etc.

Com en Paco Riviere, i per manca de disponibilitat de maquinari, vaig fer la instal·lació des d'una màquina virtual, i en el meu cas, utilitzant en el format DVD que es distribueix.
Atès que m'he trobat amb problemes amb la visualització de la pantalla en mode gràfic, he optat per fer una instal·lació en mode text; però com he pogut llegir, és possible que això es pogués solucionar amb un paràmetre d'arrencada.

Instal·lació Linkat text
La instal·lació del YaST és prou entenedora i agradable, fins i tot en mode text; si bé, no he pogut provar-ho en el context d'una partició ja existent amb un altre sistema operatiu, que és segurament la prova de foc perquè pugui ser utilitzada fàcilment per molts novells.

Inici sessió
Un cop acabada la instal·lació, s'inicia el gestor d'escriptoris GDM donant com a opció predeterminada al GNOME; però sota sessió es pot optar per altres escriptoris com KDE, i més minimalistes com FVWM o TWM, o bé directament anar a un terminal -especialment útil en cas de problemes-.

Linkat i Firefox
Pel que fa a l'escriptori, cal agrair la tria de programes, no només establint el Firefox com a navegador per defecte (com fan avui en dia la majoria de distribucions) sinó també el Thunderbird, en comptes de l'habitual Evolution en altres distribucions. Crec que aquesta és una bona elecció, perquè el Thunderbird és de fet actualment un dels gestors de correu més utilitzats en l'àmbit de l'educació catalana. Haver afegit l'NVU plenament en català, com a redactor web senzill, també és una altra bona opció.

Com en el cas de la instal·lació, el YaST per a configurar el sistema, és un entorn molt recomanable i fàcil d'utilitzar. Des d'aquest és possible instal·lar nou programari de la distribució fàcilment amb quatre clics. Com a alternativa, pot utilitzar-se l'aplicació Red Carpet (Actualització de programari en el menú), des d'on també es poden instal·lar gràficament paquets de tercers o altres dipòsits no propis de la distribució.
Instal·lació nou programari
Entre els paquets opcionals que es poden instal·lar hi ha l'antiga suite de Mozilla, però no és en català; però sobretot he trobat en falta el SeaMonkey, que és l'evolució d'aquesta i segur que té una quota d'usuaris catalans prou significant com per considerar-lo. En un futur, seria interessant veure substuïda la primera per la nova aplicació, també disponible en català.

Fus horari Linkat
Un petit detall que he trobat a faltar és la inclusió d'Andorra en la llista de territoris de la configuració horària. Si bé al cap i a la fi molts estats comparteixen un mateix fus horari, per mi (i segur que per molts altres) és força habitual canviar l'especificació d'Espanya per la d'Andorra. En aquest sentit, també he trobat a faltar que no es pugui sincronitzar fàcilment amb servidors horaris d'Internet des del mateix quadre de configuració. Per a fer-ho, cal anar a la secció corresponent de servidors i cal introduir-hi manualment una adreça URL.

Linkat i SaX2
Una altra mancança és que el mòdul de configuració de les X (gràfic), SaX2, no estigui traduït al català. És una llàstima perquè és una eina que trobo prou important.

Linkat i SuSEConfig
Després de qualsevol canvi rellevant que s'hagi fet, la utilitat SuSEConfig fa una revisió de tots els fitxers de configuració del sistema.

Actualització Linkat
Quan hi ha una actualització del sistema, aquesta s'avisa des de la barra d'eines superior i se'ns envia a Red Carpet per a realitzar-la.

A grans trets, aquests són alguns dels aspectes que m'han interessat més observar. Una anàlisi exhaustiva requeriria repassar les diferents aplicacions del menú, amb una selecció extensa en el camp de l'educació.

Durant el procés de preparació de la Linkat, ha estat polèmica l'addició en el sistema base de programari privatiu com el Java de Sun, el Flash de Macromèdia, el RealPlayer i l'Adobe Reader. Això m'ha recordat el cas de distribucions com Ubuntu que, en certes configuracions, s'instal·laven mòduls de kernel no lliures per a garantir-se el funcionament.

Pel que sembla, el Java de Sun podria ser necessari per a un correcte funcionament de programes com el JClic. Per la meua part, no he pogut comprovar si aquest funciona amb alternatives lliures com el gcj. Però davant del dubte per confirmar-ho, comprenc la inclusió com a justificable.

Una mica menys ho veig el reproductor Flash i el lector de PDF d'Adobe.

El primer s'utilitza per a les desgraciadament habituals animacions de Flash presents en moltes pàgines web. Si bé existeix una naixent alternativa lliure, gnash, aquesta encara no és prou madura com per a substituir el connector privatiu. Si no s'instal·la, els usuaris poden instal·lar-lo en el seu perfil individualment des d'aplicacions com el Firefox. De totes maneres, pot entendre's que es vulgui fer una instal·lació global especialment si els perfils es fan de nou periòdicament, quelcom gens estrany en ordinadors d'escoles.

El segon s'utilitza per a obrir per defecte documents PDF. Si es navega, els documents apareixeran dins de la mateixa finestra del navegador, una característica que desconec que existeixi amb clients lliures excepte utilitzant el Konqueror amb KPDF com a navegador. Malauradament també es mostra en una interfície en anglès. Personalment no és una característica que apreciï massa, però crec sí per alguns altres usuaris. El fet de no haver-hi una alternativa completa és una mancança en el panorama actual. A GNOME, es pot utilitzar el gPDF o el ggv, prèviament havent canviat l'associació dels fitxers i suprimit el paquet d'Adobe o inhabilitat el connector des del Firefox. Clar que llavors no s'integrarà dins el navegador i caldrà canviar també l'acció en aquest.

Finalment, el reproductor de Real, si bé seu format propi ha quedat força deixat de banda els darrers anys, suposo que la seua inclusió ha estat perquè accepta també altre tipus de formats multimèdia privatius. Com l'Adobe, el programa tampoc està en català, i entenc que potser s'ha optat com a solució fàcil en comptes de mantenir uns paquets addicionals de connectors no lliures opcionals per a aplicacions que si que ho són.
La reproducció de vídeos des de la finestra del navegador no està configurada per defecte amb cap solució, sigui lliure o privativa.

Com a última nota, cal felicitar pel manual adjunt a la distribució. Si es demana la caixa aquest hi ve imprès. Sovint aquest és un aspecte que descuida en el repartiment de distribucions, però trobo que és molt important per a una bona implantació perquè molts professors segur que se'l miraran abans de la instal·lació o quan no estiguin davant de l'ordinador, vencent així la barrera psicològica que pot haver-hi.

No m'estenc més i aquí acabo el meu repàs. Personalment crec que és una molt bona notícia l'aparició de la primera versió estable d'aquesta distribució i cal esperar que l'experiència sigui positiva. Malgrat segons sembla, l'adopció als centres està essent optativa, esperem que això pugui esmenar-se en un futur i l'obligatorietat desplaci l'ús abusiu actual de llicències de Microsoft.
Pel que he pogut llegir en els mateixos fòrums comunitaris de la Linkat, s'espera que hi hagi una futura Linkat 2, que es basaria en OpenSuSE.org 10.1 i per tant actualitzaria molt del programari antic actual.

Espero que aquests comentaris i recorregut puguin ser útils per a millorar pròximes versions, tant en els aspectes de funcionalitat, com de llengua i també llibertat de programari.

Enllaços

Commenting on this Blog entry is closed.