Gestió dels paquets de llengua en el Firefox 2.0

Apart de les moltes novetats que presenta el Firefox 2.0, que es descriuen per a les versions alfa2 i alfa3 a Mozilla Links, en el nou apartat de «Complements» (Add-ons en anglès), on s'hi trobaran ara tant les extensions com els temes instal·lats, hi ha una secció específica on es mostren els paquets de llengua. Abans, aquests es mostraven juntament amb la resta d'extensions.

Pestanya llengües a complements

Pestanya de llengües a la secció de Complements del Sunbird 0.3a2.

Commenting on this Blog entry is closed.