Terminals X, €uros i coloraines

Després d'un parèntesi, continuem amb la sèrie Linux per Pardalets. Avui, un parell d'apunts sobre les Terminals X, o XTerms:
· Com incloure-hi el símbol de l'Euro?


· Com canviar els colors?

Símbol de l'Euro (i del cèntim)
Em centraré només en com fer-ho per poder utilitzar els símbols de l'Euro i del cèntim ¢ dins una XTerm. Per utilitzar-los en aplicacions gràfiques, només cal especificar la codificació iso-8859-15 al programa de configuració que correspongui (el KControl de KDE, o el Gnome Control Center de Gnome).
Primerament, cal assegurar-se que el fitxer /etc/sysconfig/i18n conté aquestes línies:

  SYSFONT=lat0-16
  SYSFONTACM=iso15

Això és vàlid per a RedHat i Mandrake. Per a Debian, cal que /etc/console-tools/config contingui:

  SCREEN_FONT=lat0-16

Després (per a qualsevol distribució), caldrà editar el fitxer /etc/X11/app-defaults/XTerm. Concretament, la línia que comença amb:

  .XTerm.VT100.font: (...)

o bé amb:

  *.vt100.font: (...)

Hi hagi especificada la codificació que hi hagi, cal posar:

  iso8859-15

Et voilà! Ja teniu uns terminals més 'rics' :P. Amb AltGr-e escriureu , i amb AltGr-c (o bé AltGr-Shift-e) escriureu ¢.
Si encara no funciona, proveu afegint

  keycode 26 = e E EuroSign

a /etc/X11/Xmodmap.

Coloraines
El que em preocupava més de les XTerms era l'esquema de colors. Sobretot, el fet que fossin lletres negres sobre fons clar, que em cansava molt la vista.
Sabia que fent Ctrl-Botó_Central_Mouse tenia accés al menú VT Options, on podia activar l'opció Enable Reverse Video, que feia just el que volia (lletres clares sobre fons fosc). Però el que jo volia era que les terminals s'obrissin ja amb aquest esquema de colors, sense haver d'activar l'opció cada cop (gandul que és un :P).
Vaig intentar-ho trastejant els fitxers de configuració vistos abans, però sense èxit (a /etc/X11/app-defaults/XTerm hi ha totes les entrades dels menús contextuals de la terminal, però no he esbrinat si s'hi poden especificar valors per defecte).


La solució que he trobat no és massa elegant, però dóna el pego. El que faig és aprofitar les opcions -bg i -fg de la comanda xterm, per especificar els colors de background i de foreground amb què s'iniciarà la terminal.


Així, ara el meu llançador de terminal executa això:

  xterm -bg black -fg gray90

L'inconvenient que té això és que ara els menús contextuals també apareixeran en negatiu. Però bé, és un petit preu que no m'importa pagar (les retines ho agraeixen! :D)
Si els colors que he posat abans no us acaben de fer el pes, a /etc/X11/app-defaults/XTerm-color hi ha una llista de noms vàlids de colors.
Abans de fer aquesta inversió de colors, també em molestaven bastant alguns dels colors associats a segons quins tipus de fitxers (fent ls --color). No he sigut capaç de descobrir com canviar aquests colors (em pensava que modificant /etc/X11/app-defaults/XTerm-color aconseguiria el que volia, però he vist que no), però bé, ara amb el fons negre, les coloraines ja no són tan molestes... Qui no es consola ;) és perquè no vol! :)
Salut i fins la propera! :birra:

Commenting on this Blog entry is closed.

Comments

Guaita tu! Resulta que aquesta solució 'patillera' que he fet servir per invertir els colors és més útil que no pas fer servir l'opció Reverse Video.
Si fem això últim, ens trobem que si utilitzem, per exemple, el fabulós Midnight Commander, a l'obrir-lo cal desactivar l'inversió de vídeo, perquè els noms de fitxers i directoris ens apareixen d'un color gris fosc, que es confon molt amb el fons blau.
En canvi, fent servir la meva solució, això no passa. Es conserven tots els colors de sempre (no em pregunteu pas per què, però és així :P).

Si sou uns gats vells de l'MS-DOS i us cau la llagrimeta al recordar el Comandante Norton, aquí trobareu programets similars per qualsevol plataforma.

---
`You know,it's at times like this,trapped in a spaceship with a man from Betelgeuse,about to die asphyxiated in deep space,that I really wish I'd listened to what my mum told me when I was young.'
`Why,what did she tell you?'
`Dunno,didn't listen.'