CPAN - 10 anys!

Llegeixo a use.perl.org que el CPAN ha fet 10 anys. El Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) és un arxiu de mòduls i de documentació de Perl a la xarxa, que permet fer la vida més fàcil tenint al dia els mòduls que utilitzem habitualment tots aquells qui treballem amb Perl.


CPAN 10 anys

Referències

Commenting on this Blog entry is closed.