Proves amb el ping

Ara estic fent proves amb la funcionalitat ping del Drupal per veure si és possible notificar a planes com bitacoles.net apart de les que sembla fer pings per defecte (ex.: weblogs.com).

Gràcies a AfrO_Style i Tomcat, desenvolupadors web del GiLUG, pels consells.

Històries: