(Dedicat a en Marcbel) Canviaries de sexe perquè es pogués obtenir la independència?