De NTFS a FAT32

Aquesta qüestió necessàriament es planteja quan es vol fer una migració de Windows a GNU/Linux i existeixen particions amb el sistema de fitxers NTFS que han de continuar essent compartides en una xarxa on hi pugui haver clients amb Windows. Aquesta limitació existeix perquè no és actualment possible escriure a aquest tipus de particions des de GNU/Linux (*de fet, sí estrictament). Això desgraciadament passa en gran part perquè les especificacions d'aquest tipus de fitxers són tancades. L'alternativa és utilitzat particions amb el tipus FAT32, que sí poden escriure's des de GNU/Linux.
L'opció més segura és fer una còpia de seguretat dels continguts de la partició en qüestió, suprimir-la i crear-la de nou amb el sistema de fitxers adient i llavors copiar-hi allò que hem desat apart.
Una opció una mica més arriscada, si disposem d'espai lliure suficient en la partició afectada (o parcialment en d'altres), és canviar la mida provisionalment de la partició en qüestió i amb l'espai buit que quedi fer una nova partició amb el sistema de fitxers desitjat. Allà, o en altres particions que ho permetin, es mouran els continguts i finalment s'eliminarà la partició amb NTFS i es farà més gran la nova que hem creat amb l'espai buit generat. El redimensionament de les particions NTFS S

Commenting on this Blog entry is closed.