Com hauria de ser el model d'introducció del software lliure a l'administració catalana?

Taxonomy upgrade extras: