Importació de fitxers PST de l'Outlook al Thunderbird

El Microsoft Outlook té l'opció d'exportar les carpetes de missatges en un format privatiu anomenant PST.
Molts usuaris ho demanen, però desgraciadament, en l'actualitat el Thunderbird no permet importar aquests fitxers directament. Si és possible fer-ho tenint el programa Outlook, del qual s'aprofita la seva interfície per al procés d'importació. Llavors, si som a Windows i tenim l'Outlook, podem importar els fitxers PST que tinguem en carpetes i llavors passar-les al Thunderbird fent servir el seu gestor d'importació.

Si no es disposa de l'Outlook, és possible importar-ho a l'Outlook Express i seguir la mateixa metodologia. Si no tinguéssim l'Outlook Express, o especialment, si volem importat-ho a GNU/Linux sense tocar en cap moment Windows o els programes de Microsoft, necessitaríem altres opcions.

Cercant a la xarxa he trobat uns quants programes que poden ser força útils.
Un privatiu, el Mail Navigator, que permet gestionar i cercar els missatges de múltiples formats d'emmagatzemament de correu, com ara els diferents MBOX o el PST; i un altre, la llibreria lipst, desenvolupada dintre el projecte Debian, que permet llegir fitxers en aquest format.
També he trobat l'Outport, pensat per a exportar contactes, calendaris, tasques i potser en un futur també correu de l'Outlook a formats compatibles amb l'Evolution. Alguns d'aquests possibles formats d'exportació són estàndards com ara iCal que poden utilitzar altres programes como ara el Sunbird o el Calendar.

Commenting on this Blog entry is closed.