Motor de cerca per al NEWT

He enviat al projecte Mycroft un connector del motor de cerca del navegador taxonòmic NEWT.
Aquest recurs permet cercar, al connector utilitzant el nom científic o comú en anglès, informació i enllaços de rellevància a la xarxa sobre diferents organismes.
NEWT es basa en la classificació taxonòmica del NCBI i també ofereix totes les proteïnes que es coneixen d'un organisme a la base de dades UniProt.