Firefox 1.0.1

Com se'n fan ressò en Xavi, n'Arnau o n'Oriol, ja tenim una nova versió del Firefox 1.0.1 en català.
S'han corregit diferents errades de seguretat, tal com s'explica a les notes de la versió; però molt probablement aquesta setmana tindrem una versió 1.0.2 que podria solucionar aquest error i algun altre. El problema sembla donar-se si s'ha instal·lat una versió anterior d'un zip i la versió actual amb l'instal·lador. Faria la punyeta un fitxer anomenat autocomplete.xpt que elimininant-lo solucionaria el problema.
Juntament amb el Firefox 1.0.2, molt segurament també tindríem un Thunderbird 1.0.1 i un Mozilla 1.7.6.
Estem a l'espera si és possible incloure a la propera versió 1.0.2 (o 1.0.x, ja veurem ;-) )una correcció d'una cadena que crec que estaria molt bé poder arreglar. Si teniu un compte del Bugzilla, voteu-la ;-)

Commenting on this Blog entry is closed.