Microsoft també s'apunta a la bioinformàtica

Also in English

Com havia citat en el passat en el cas de Google, grans companyies del món d'Internet i la informàtica, fan contribucions també en recerca; fins i tot també, en el camp de la Bioinformàtica.
IBM ja fa uns anys que té funcionant el Computational Biology Center dintre als seus centres de recerca Watson.
Ara sembla que Microsoft, segons llegeixo a Nodalpoint també s'apunta al carro.
Per sort, en el camp de la Bioinformàtica, com és lògic si un es para a analitzar-ho històricament, el codi i la publicació oberta tenen una bona posició i cada cop millor.