Novetats i direccions al projecte Mozilla

Darrerament hi ha hagut moviments interessants per a futures característiques que s'incorporaran als programes Mozilla.
Al grup de discussió del Calendar, s'ha comentat que es començarà a treballar amb una millor integració del Sunbird (i per extensió suposo també que la extensió Calendar) amb el servidor col·laboratiu OpenGroupWare. La comunicació serà mitjançant GroupDAV, una especificació derivada de WebDav. En conjunció amb aquest servidor es permetrà la possibilitat d'afegir assistents a una cita i consultar l'estat de disponibilitat d'aquests assistents.
En aquest sentit, i per tal de posar-se a l'altura d'altres clients col·laboratius com ara l'Outlook o l'Evolution, s'engegà fa un temps el projecte Lightning, que pretén incorporar d'una forma més estreta les característiques del Calendar dintre del Thunderbird.
Una altra aproximació interessant i que està aixecant expectatives és Minimo, un projecte pensat per a portar els programes Mozilla als ordinadors de butxaca o certs tipus de mòbils de nova generació. En l'actualitat hi ha versions compilades per a sistemes que corren amb Linux i és imminent que apareguin versions per a Windows CE també. M'assabento via Plaza Mozilla que aquest projecte rep suport econòmic de Nokia.
El projecte Minimo pot ser una bona notícia per al català, atès que es podrà aprofitar la pràctica totalitat de les cadenes traduïdes a la nostra llengua i li ajudarà una mica a fer-se lloc en aquest poc catalanitzat món d'aquests dispositius. Cal destacar, malgrat això, la gran tasca de la gent de Palmcat o la correcció d'algunes companyies respecte a altres, Nokia no, precisament.

Commenting on this Blog entry is closed.